Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Muzikologų sekcija - juridinio statuso neturintis Lietuvos kompozitorių sąjungos padalinys, jungiantis LKS narius - muzikologus, muzikos kritikus, etnomuzikologus. Tai svarbiausia nacionalinė muzikologų organizacija, telkianti ir koordinuojanti bendruomenės narių iniciatyvas tiriant ir populiarinant Lietuvos muzikos kultūrą, plėtojant nacionalinę muzikologijos tradiciją, rūpinantis tarptautine šalies muzikos ir muzikologijos sklaida.

Muzikologų sekcija inicijuoja ir koordinuoja nacionalines ir tarptautines Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimų, sklaidos, populiarinimo programas. Tradicinės sekcijos veiklos formos - konferencijų ir seminarų organizavimas, leidyba, edukacinė veikla. Sekcija remia ir skatina narių profesinę raišką, organizuoja geriausių muzikologijos darbų konkursus.

Muzikologų sekcija kaip LKS padalinys atstovauja muzikologų bendruomenei Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja tarptautinius ryšius su analogiškomis muzikologų bendruomenėmis ir organizacijomis, puoselėja tęstinius ir inicijuoja naujus projektus. LKS muzikologų sekcija dalyvauja Tarptautinės muzikologų draugijos (IMS/International Musicological Society) veikloje.

Muzikologų sekcija veikia pagal reglamentą. Sekcijos veiklą koordinuoja pirmininkas (ir vicepirmininkas) bei septynių asmenų muzikologų sekcijos biuras. Į Lietuvos kompozitorių sąjungą norintys stoti muzikologai priimami pagal Naujų LKS narių muzikologų priėmimo reglamentą.

Muzikologų sekcijos 2014-2017 m. veiklos pristatymas

LKS muzikologų sekcijos biuras:
(nuo 2018-01-16)
Beata Baublinskienė (vicepirmininkė), beata.baublinskiene@gmail.com
Jūratė Katinaitė
Lina Navickaitė-Martinelli (pirmininkė), linanavickaite.eu@gmail.com
Rasa Murauskaitė
Asta Pakarklytė
Rūta Stanevičiūtė
Živilė Tamaševičienė

(nuo 2014-01-21 iki 2018-01-16)
Beata Baublinskienė
Jonas Bruveris
Jūratė Katinaitė (pirmininkė)  
Lina Navickaitė-Martinelli
Rūta Stanevičiūtė
Rima Povilionienė
Živilė Stonytė Tamaševičienė (vicepirmininkė)

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga