Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

VšĮ Kompozitorių sąjungos fondas veiklą pradėjo 1998 m. Fondo steigėjas - Lietuvos kompozitorių sąjungos taryba. Pagrindiniai Fondo uždaviniai - dalyvavimas įvairiose kultūrinėse ir edukacinėse programose, Lietuvos kompozitorių muzikos ir muzikologų darbų propagavimas ir rėmimas, jaunųjų muzikos kūrėjų meno sklaida. Fondo tikslai - naujų profesionaliosios lietuvių kompozitorių muzikos sklaidos galimybių paieška. Savo veiklą Fondas atnaujino 2011 metais.

Viešosios įstaigos Kompozitorių sąjungos fondas direktorius - Gintaras Samsonas. Tel. 8 603 11118, gintaras@ksfondas.lt

TARYBOS NARIAI:
Ričardas Kabelis
Faustas Latėnas
Algirdas Martinaitis
Arūnas Navakas
Gintaras Samsonas

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga