Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS MUZIKOS FONDAS - tai ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslai yra labdara ir parama, siekiant sukaupti lėšų iš įvairių šaltinių Lietuvoje ir užsienyje Labdaros ir paramos įstatymo nustatytoms sritims. LKS Muzikos fondo steigėjas - Lietuvos kompozitorių sąjunga. Fondo paskirtis - iš sukauptų lėšų teikti labdarą LKS nariams ir remti Fondo tikslus atitinkančias LKS, jos padalinių bei narių programas.

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo pirmininkas - Vytautas Germanavičius (nuo 2009 m. kovo mėn. 26 d.). Tel. 8 687 79426, vgermana@gmail.com

VALDYBOS NARIAI (patvirtinti 2015 01 15 LKS tarybos posėdyje):
Vytautas Germanavičius (pirmininkas)
Vytautas Laurušas
Arvydas Malcys
Rita Nomicaitė
Gintaras Sodeika

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga