Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Lietuvos kompozitorių sąjunga (LKS) - tai kūrybinė visuomeninė organizacija, vienijanti profesionalius Lietuvos kompozitorius ir muzikologus. Pagrindinis LKS tikslas - skleisti, skatinti, remti, propaguoti šiuolaikinę lietuvių profesionaliąją muziką ir muzikologinę mintį Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos kompozitorių sąjunga buvo įkurta 1941 m. Kaune, kompozitoriaus Juozo Gruodžio bei jo bendraminčių iniciatyva. 1948 m. sąjungos veikla buvo atnaujinta, įvyko pirmasis suvažiavimas (LKS tada buvo SSSR kompozitorių sąjungos dalis). 1948-1949 metais Kompozitorių sąjungai vadovavo Juozas Talat-Kelpša, po jo mirties iki 1954 m. pareigas perėmė sąjungos atsakingasis sekretorius Abelis Klenickis. Kiti pirmininkai: Stasys Vainiūnas (1954-1962), Eduardas Balsys (1962-1971), Vytautas Laurušas (1971-1989).
1989 m. Lietuvos kompozitorių sąjunga buvo atkurta kaip savarankiška organizacija. Tais metais Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininku buvo išrinktas Julius Andrejevas, vadovavęs iki 1991 metų. Vėliau - Mindaugas Urbaitis (1991-1995), Jurgis Juozapaitis (1996), Gintaras Sodeika (1996-2003), Remigijus Merkelys (2003-2009), Zita Bružaitė (2009-2017). Šiuo metu sąjungai vadovauja Mykolas Natalevičius.

2005 metais LR Kultūros ministerija Lietuvos kompozitorių sąjungai suteikė meno kūrėjų organizacijos statusą. Visi LKS nariai turi meno kūrėjo statusą. Šiuo metu tai - 108 kompozitoriai ir 70 muzikologų. LKS gretose yra 4 garbės nariai: Petras Aglinskas (JAV), Hannelore Gerlach (Vokietija), Raminta Lampsatis (Vokietija), Darius Lapinskas (JAV).

LKS rengia:

- Šiuolaikinės muzikos festivalį „Gaida“ Vilniuje (kartu su VšĮ „Vilniaus festivaliai“)
- Elektroninės ir elektroakustinės muzikos festivalį „Jauna muzika“
- Elektroninės/elektro-akustinės muzikos festivalį „Ahead“
- Kamerinės muzikos festivalį „Muzikos ruduo“ Lietuvos regionuose  (kartu su VšĮ „Muzikos ruduo“)
- Šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“ Kaune (kartu su VšĮ „Iš arti“)
- Tarptautinį šiuolaikinės muzikos festivalį „Druskomanija“ Druskininkuose ir kituose Lietuvos miestuose 
- Jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkursą „Vox juventutis“ (kartu su Vilniaus miesto savivaldybės choru „Jauna muzika“)  
- Kompozitorių kūrybos perklausas, autorinius koncertus, lietuvių muzikos pristatymus užsienyje 
- Muzikologų simpoziumus ir konferencijas (Baltijos šalių - kas trejus metus, lietuvių ir lenkų - kas ketverius)

LKS siūlo kandidatus valstybiniams bei tarptautiniams apdovanojimams ir garbės vardams, valstybės stipendijoms ir pensijoms gauti. Leidžia knygas ir kompaktines plokšteles.

LKS yra šių organizacijų narė:

- Lietuvos meno kūrėjų asociacija
- Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (KiKa)
- ISCM (International Society for Contemporary Music - Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija);
- IMS (International Musicological Society - Tarptautinė muzikologų draugija);
- ECPNM (European Conference of Promoters of New Music - Tarptautinė naujosios muzikos propaguotojų konferencija)

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga