Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

1936 m. įsteigta ir 1989 m. savo narystę Tarptautinėje šiuolaikinės muzikos draugijoje atnaujinusi ISCM Lietuvos sekcija suvokia savo misiją pirmiausia kaip tarptautinio bendradarbiavimo katalizatorius. 2001-2008 metais ji koordinavo tarptautines šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti" programas, prioritetą teikdama daugiamečių mainų su ISCM nacionalinėmis sekcijomis projektams. Šių iniciatyvų dėka Lietuvoje buvo pristatyta naujoji Ukrainos, Kanados, Taivano, Belgijos, Olandijos, Švedijos, Šveicarijos,  JAV, Japonijos, Rusijos, JK, Argentinos muzika. Į daugelio užsienio muzikinių kolektyvų programas buvo įtraukti ir lietuvių kompozitorių kūriniai, atlikti Lietuvoje ir užsienyje (Lenkija, Ukraina, Kanada, Tatarstanas).

Globalinis ISCM profilis suteikia galimybes ISCM Lietuvos sekcijai supažindinti Lietuvos publiką su šiuolaikine ne vien Europos ir Amerikos kontinentų muzika. Tai jau tapo tradicija bendradarbiaujant su festivaliu „Iš arti", analogiška iniciatyva pradėta plėtoti aktualios muzikos festivalio „Gaida" rėmuose. Bendradarbiaujant su ISCM Pietų Korėjos sekcija, 2004-2006 m. vykdytas dvipusių muzikinių mainų projektas, kurio platformos buvo Pan festivalis (Seulas) ir „Gaidos" festivalis (Vilnius).

ISCM Lietuvos sekcija talkino Lietuvos kompozitorių sąjungai ir „Gaidos" festivaliui organizuojant ISCM festivalį „Pasaulio muzikos dienos / Gaida 2008" Vilniuje 2008 m. ISCM festivalio Vilniuje projektas buvo pristatytas tarptautinei bendruomenei ISCM Generalinės asamblėjos Zagrebe metu 2005 m. Teisė surengti šį festivalį buvo iškovota tarptautiniame konkurse ISCM Generalinėje asamblėjoje Štutgarte 2006 m.

Nuo 2009 m. ISCM Lietuvos sekcija pradėjo bendradarbiauti su festivaliu „Muzikos ruduo" ir kartu įgyvendino projektą „Naujausia Baltijos regiono šalių kompozitorių muzika". Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje buvo surengti trys kamerinės muzikos koncertai. Klaipėdos kamerinėje koncertų salėje, Kaliningrado filharmonijos salėje ir F. Chopino muzikos universiteto H.Melcero kamerinėje salėje Varšuvoje skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai. 

ISCM Lietuvos sekcija bendradarbiauja su Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, plėtojant edukacinius projektus (meistriškumo klasės, ISCM istorijos populiarinimas ir kt.).

1. ISCM Lietuvos sekcijos bendradarbiavimas su festivaliu „Iš arti"

2001 m. Stockholm Saxophone Quartet (Švedija).

2002 m. Chai Found Music Workshop (Taivanas), pristatyta airių kompozitorės Elaine Agnew ir japonų kompozitoriaus Kazuhiko Hattori muzika.

2003 m. Pendereckio styginių kvartetas (Kanada).

2004 m. Hans van Koolwijk Bambuso sonoro (Olandija); Ebony kvartetas (Belgija); ERGO ansamblis (Kanada).

2005 m. ansamblis Harmonies of the World (Ukraina); kompiuterinės muzikos aljansas (JAV);  tradicinių japonų liaudies instrumentų ansamblis (Japonija).

2006 m. Fronteras del Silencio (Orquesta de instrumentos autoctonos y nuevas technologias) (Argentina); Amstel kvartetas (Olandija).

2007 m. Duo Phoenix (Belgija); Essl. Burger (Austrija/Vokietija); Fred Frith (Jungtinė karalystė/JAV).

2008 m. Orion Ensemble (Šveicarija), Maskvos šiuolaikinės muzikos ansamblis (Rusija), Trio Cadence (Ukraina).

2. Kiti tarptautiniai mainai

1998 m., Lenkija: „8th Silesian Days of Contemporary Music" festivalyje fortepijoninis duetas Rūta
ir Zbignevas Ibelhauptai atliko Osvaldo Balakausko, Vytauto Barkausko, Vytauto Germanavičiaus,
Broniaus Kutavičiaus, Onutės Narbutaitės ir Gintaro Sodeikos kūrinius.

1999 m., Druskininkai: Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos kultūrinis projektas „Cultural Project of
Three Countries", kompozitorių susitikimas ir koncertas festivalyje „Druskininkų kamerinės
muzikos dienos". Trijų šalių kompozitorių kūrinius atliko Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.

2000-2009 m., Ukraina: „Two Days and Two Nights of New Music" festivalyje atlikti, kompozitorių Osvaldo Balakausko, Vytauto Barkausko, Vidmanto Bartulio, Algirdo Briliaus, Vytauto Germanavičiaus, Jurgio Juozapaičio, Arvydo Malcio, Algirdo Martinaičio, Žibuoklės Martinaitytės kūriniai.

2002 m., Kanada: ISCM Lietuvos skyrius kartu su NUMUS koncertine organizacija pristatė
kompozitoriaus Vidmanto Bartulio kūrybą. Trys šio kompozitoriaus kūrinių koncertai įvyko
Toronte, Londone, Waterloo. Kompozitorius dalyvavo diskusijoje „Muzikos žanrų
šaltiniai ir jų įvairovė šių dienų globalioje muzikinėje kultūroje".

2002 m., Ukraina: „Barokas ir Avangardas" festivalyje Zaporožėje atlikti kompozitorių Algirdo Martinaičio, Žibuoklės Martinaitytės, Valdo Stanaičio, Vytauto Germanavičiaus kūriniai. Atlikėjai Sergejus Kirsenko (tūba), Neringa Butkutė (fortepijonas).

2003 m., Tatarstanas: Lietuvių kompozitorių kūriniai skambėjo Sofijos Gubaidulinos šiuolaikinės
muzikos centro atidarymui skirtame festivalyje „Mus-Transit" Kazanėje. Jo metu etnomuzikologė Skirmantė Valiulytė skaitė paskaitą apie lietuvių folklorą. Pristatyti kompozitorių Vidmanto Bartulio, Algirdo Martinaičio, Gintaro Sodeikos, Vytauto Germanavičiaus, Antano Kučinsko, Ryčio Mažulio, Tomo Juzeliūno, Vytauto V. Jurgučio kūriniai.

2004 m., Lietuva-Kanada: ISCM Lietuvos skyrius kartu su „Ergo Projects" koncertine organizacija
Toronte organizavo tarptautinių muzikinių mainų projektą. Skambėjo Broniaus Kutavičiaus, Vidmanto Bartulio, Algirdo Martinaičio, Vytauto Germanavičiaus, Šarūno Nako ir Kanados kompozitorių kūriniai „Art Music Gallery" Toronte ir šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti" Kaune.

2004-2006 m., Lietuva-P. Korėja:
2004 m. P. Korėja: Seulo Pan festivalyje Eclat ansamblis (P. Korėja) atliko Onutės Narbutaitės Melodiją alyvų sode.
2005 m. P. Korėja: Seulo Pan festivalyje Gaidos ansamblis atliko Jong Yeoul Chong, Yoon Hee Hwang, Inho Park, Onutės Narbutaitės, Remigijaus Merkelio, Osvaldo Balakausko kūrinius.
2006 m. Lietuva: „Gaidos" festivalyje Eclat ansamblis (P. Korėja) atliko Seung Jae Chung, Isang Yun, Seung Hyun Yun, Vytauto Germanavičiaus, Vytauto Barkausko kūrinius.

3. Kiti projektai

Bendradarbiavimas su LKS muzikologų sekcija ir LMIC, populiarinant ISCM Lietuvos sekcijos įkūrėjų veiklą - 2005 m. Vytauto Bacevičiaus jubiliejiniai renginiai (tarptautinė muzikologų konferencija „Vytautas Bacevičius (1905-1970) ir jo amžininkai: tarptautiniai pirmojo Lietuvos muzikos avangardo ryšiai ir kontekstai"; simfoninės muzikos koncertas „Vytautas Bacevičius ir jo amžininkai: Paryžiaus pamokos").

2005-2008 m. publikacijų spaudoje („Lietuvos muzikos link", „Literatūra ir menas", „World New Music Magazine" ir kt.) ir radijo laidų serija, populiarinant ISCM Lietuvos sekcijos istoriją ir Pasaulio muzikos dienų tradiciją.

2007 m. bendradarbiavimas su „Jerwood Opera Writing Programme": sekcijos rekomendacija prestižiniuose operos rašymo kursuose dalyvavo Raminta Šerkšnytė ir Marius Baranauskas (buvo atrinkti tarp 10 kompozitorių iš daugiau nei šimto kandidatų); į finalinę programą buvo įtrauktos kursų metu jų sukurtos operos - Ramintos Šerkšnytės The Painter ir Mariaus Baranausko So The Night Will Be Still (abi pristatytos 2008 m. LNOBT operos seminare Vilniuje).

4. ISCM Lietuvos sekcijos bendradarbiavimas su festivaliu „Muzikos ruduo"

2009 m., Lietuva, Rusija, Lenkija: koncertų ciklas „Naujausia Baltijos regiono šalių kompozitorių muzika". Chordos styginių kvartetas ir pianistas Aidas Puodžiukas atliko Ričardo Kabelio, Vytauto Germanavičiaus, Vytauto V. Jurgučio, Pawelo Mykietyno ir Magnuso Lindbergo kūrinius.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga