Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

MUZIKOLOGŲ SEKCIJA - juridinio statuso neturintis Lietuvos kompozitorių sąjungos padalinys, jungiantis LKS narius - muzikologus, muzikos kritikus, etnomuzikologus. Tai svarbiausia nacionalinė muzikologų organizacija, telkianti ir koordinuojanti bendruomenės narių iniciatyvas tyrinėjant ir populiarinant Lietuvos muzikos kultūrą, plėtojant nacionalinę muzikologijos tradiciją, rūpinantis tarptautine šalies muzikos ir muzikologijos sklaida.

LIETUVOS MUZIKOS INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS (MILC) buvo įkurtas 1995 metais Lietuvos kompozitorių sąjungos iniciatyva. Nuo 2001 metų centras veikia kaip viešoji įstaiga (steigėjas - Lietuvos kompozitorių sąjunga). Nuo 2006 metų viešoji įstaiga taip pat įgyvendina Lietuvos muzikos eksporto projektą. Svarbiausia MILC užduotis - skleisti lietuvių kompozitorių kūrybą Lietuvoje ir užsienyje, garantuoti, kad ji būtų pasiekiama kiekvienam besidominčiam muzikos profesionalui, butu dažniau atliekama ir vertinama. Nuo 2006 metų MILC pradejo dirbti įvairiuose muzikos žanruose - klasikinės / šiuolaikinės, džiazo, populiariosios, elektroninės ir kt.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS MUZIKOS FONDAS - tai ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslai yra labdara ir parama, siekiant sukaupti lėšų iš įvairių šaltinių Lietuvoje ir užsienyje Labdaros ir paramos įstatymo nustatytoms sritims. LKS Muzikos fondo steigėjas - Lietuvos kompozitorių sąjunga. Fondo paskirtis - iš sukauptų lėšų teikti labdarą LKS nariams ir remti Fondo tikslus atitinkančias LKS, jos padalinių bei narių programas.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIUS buvo įkurtas 1971 m. Šiuo metu jame yra 11 narių: kompozitoriai Vidmantas Bartulis, Algirdas Brilius, Zita Bružaitė, Giedrė Dabulskienė, Dalia Kairaitytė, Algimantas Antanas Kubiliūnas, Giedrius Antanas Kuprevičius, Raimundas Martinkėnas, muzikologai Darius Kučinskas, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Alina Ramanauskienė.

ISCM (International Society for Contemporary Music) Lietuvos sekcija - juridinio statuso neturintis Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos padalinys LKS, jungiantis kompozitorius, muzikologus, atlikėjus. Lietuvos sekcija yra nepriklausomas padalinys, savo veiklą grindžiantis ISCM organizacijos vizija, misija ir vertybėmis, išdėstytomis šios organizacijos Statute.

VšĮ Kompozitorių sąjungos fondas veiklą pradėjo 1998 m. Fondo steigėjas - Lietuvos kompozitorių sąjungos taryba. Pagrindiniai Fondo uždaviniai - dalyvavimas įvairiose kultūrinėse ir edukacinėse programose, Lietuvos kompozitorių muzikos ir muzikologų darbų propagavimas ir rėmimas, jaunųjų muzikos kūrėjų meno sklaida. Fondo tikslai - naujų profesionaliosios lietuvių kompozitorių muzikos sklaidos galimybių paieška. Savo veiklą Fondas atnaujino 2011 metais.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga