Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC) buvo įkurtas 1995 metais Lietuvos kompozitorių sąjungos iniciatyva. Nuo 2001 metų centras veikia kaip viešoji įstaiga (steigėjas - Lietuvos kompozitorių sąjunga). Nuo 2006 metų viešoji įstaiga taip pat įgyvendina Lietuvos muzikos eksporto projektą.
Svarbiausia MILC užduotis - skleisti lietuvių kompozitorių kūrybą Lietuvoje ir užsienyje, garantuoti, kad ji būtų pasiekiama kiekvienam besidominčiam muzikos profesionalui, butu dažniau atliekama ir vertinama.
Nuo 2006 metų MILC pradejo dirbti įvairiuose muzikos žanruose - klasikinės / šiuolaikinės, džiazo, populiariosios, elektroninės ir kt.

INFRASTRUKTŪRA IR PASLAUGOS
MILC turi:
- didžiausią Lietuvos kompozitorių kūrinių rankraščių biblioteką, kurioje saugomos šiuolaikinių lietuviu kompozitorių orkestrinės, kamerinės, chorinės partitūros ir partijos, rankraščiai ir kopijos (3.800 kūrinių);
- publikuotų Lietuvos šiuolaikinės muzikos kompozitorių kūrinių biblioteką (1.800 leidinių);
- Lietuvos šiuolaikinės muzikos kompozitorių kurinių įrašų fonoteką (4.300 įrašytų kūrinių);
- Lietuvos kompozitorių bei atlikejų internetinis duomenų bankas, kuriame nuo 2007 metų pradėta publikuoti informacija apie įvairių žanrų - klasikinės / šiuolaikinės, džiazo, etninės, pop / rock, elektroninės muzikos - kurėjus.
- centro darbuotojai mielai atsakys i Jūsų užklausą ieškant repertuaro konkretiems instrumentams ar jų sudėtims, patars dėl tinkamo kūrinio;
- centre galima kūrinio pasiklausyti ar peržiūrėti jo partitūrą;
- įsigyti kūrinio rankraščio kopija; išleistus kūrinius reikėtų įsigyti tiesiai iš leidėjų;
- nuomotis orkestrinių kūrinių partijas.

LEIDYBINĖ VEIKLA
MILC leidžia Lietuvos šiuolaikines / klasikinės muzikos natų leidinius bei kompaktinius diskus.

Natų leidinių serijos:
- Lietuviu klasikos serija;
- Lietuviu muzikos antologijos;

Taip pat leidžia populiarios kamerinės muzikos sąsiuvinius.

Kompaktinių diskų serijos:
- Šiuolaikinis kompozitorius
- Šiuolaikinis kurinys
- Lietuvos klasika

Centras per savo gyvavimo metus yra išleidęs virš 50 įvairių kompaktinių diskų. MILC taip pat leidžia reprezentatyvius reklaminius diskus bei jų serijas.

PROPAGAVIMO VEIKLA
MILC siekia aktyviai propaguoti Lietuvos muziką nuolat bendradarbiaudamas su atlikėjais, festivalių organizatoriais, žurnalistais, radijo prodiuseriais, informuodamas apie Lietuvos muzikos naujienas bei siųsdamas kompaktinius diskus, kūrinių partitūras, katalogus, brošiūras bei kitokią medžiagą, organizuodamas įvairių šalių muzikos žurnalistų bei muzikos organizatorių vizitus Lietuvoje.
MILC taip pat bendradarbiauja su stambiomis užsienio muzikos įrašų kompanijomis, licencijuodamas įrašus leidybai įvairiose pasaulio rinkose.

Nuo 2000 m. MILC leidžia reklaminį leidinį apie šiuolaikinę Lietuvos muziką bei atlikėjus "Lithuanian Music Link". Versija lietuvių kalba pateikiama internete. Leidinyje pateikiamos svarbiausios lietuvių muzikos naujienos: informacija apie premjeras, svarbesnius atlikimus, gastroles, projektus, natų bei audio/video leidinius. Kiekviename leidinio numeryje taip pat yra pateikiama platesnė tam tikros muzikos srities apžvalga bei keli išsamesni straipsniai apie kompozitorius bei atlikėjus bei jų naujausius kūrybinius projektus.

MUSIC EXPORT LITHUANIA
Muzikos eksporto projektas įkurtas 2006 metų liepos mėn. siekiant paskatinti Lietuvos autorių įvairių žanrų muzikos populiarinimą užsienyje, plėsti Lietuvos muzikos pramonės eksporto galimybes. Muzikos eksporto biuras, bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos verslo atstovais:
- rengia lietuviškos muzikos pristatymus tarptautinėse mugėse bei kituose renginiuose;
- ieško muzikos eksporto projektų paramos galimybių;
- palaiko internetinę Lietuvos autorių muzikos vitriną.
Naujasis projektas siekia aprėpti įvairių žanrų muzika - populiariąją, elektroninę, džiazą, modernias etninės muzikos formas, taip pat klasikinę bei šiuolaikinę muziką.

MILC DARBUOTOJAI
Linas Paulauskis - direktorius, linas@mic.lt
Rimantė Sodeikienė - muzikos eksportas, rimante@mic.lt

MILC bendradarbiai: Göran Bergendal, Jurij Dobriakov, Eglė Grigaliūnaitė-Bertašienė, Eglė Gudžinskaitė, Sigutė Ilgauskaitė, Ramunė Kazlauskaitė, Jūratė Kučinskaitė, Ugnius Liogė, Šarūnas Nakas, Loreta Narvilaitė, Lina Navickaitė-Martinelli, Daiva Parulskienė, Rūta Stanevičiūtė, Mindaugas Urbaitis, Renata Varanavičiūtė, Ramūnas Zilnys ir daugelis kitų.

Jei turite klausimų, rašykite arba skambinkite:
MUZIKOS INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
A. Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius
Tel. (5) 2726986, 2123027, faks. (5) 2120939
info@mic.lt

VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras yra Tarptautinės muzikos informacijos centrų asociacijos narys.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga