Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

ISCM (International Society for Contemporary Music) Lietuvos sekcija - juridinio statuso neturintis Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos padalinys LKS, jungiantis kompozitorius, muzikologus, atlikėjus. Lietuvos sekcija yra nepriklausomas padalinys, savo veiklą grindžiantis ISCM organizacijos vizija, misija ir vertybėmis, išdėstytomis šios organizacijos Statute.

ISCM Lietuvos sekcija veikia pagal reglamentą. Sekcijos veikloje gali dalyvauti LKS nariai ir kiti aktyvūs šiuolaikinės muzikos sklaidos dalyviai. Sekcijos veiklą koordinuoja pirmininkas (ir vicepirmininkas) bei septynių asmenų ISCM sekcijos taryba.

ISCM Lietuvos sekcijos pirmininkas (ir vicepirmininkas) atstovauja Lietuvą tarptautinėje ISCM organizacijoje, plėtoja tarptautinius ryšius su kitų šalių ISCM sekcijomis, inicijuoja tęstinius šiuolaikinės muzikos sklaidos projektus. Nacionalinė sekcija kasmet vykdo kūrinių atranką į festivalį „ISCM World New Music Days" (ISCM Pasaulio Naujosios Muzikos Dienos). Atrinkti kompozitorių kūriniai toliau dalyvauja tarptautinėje atrankoje.

ISCM Lietuvos sekcijos Taryba:
(nuo 2014 m.)
Vykintas Baltakas
Rūta Gaidamavičiūtė
Vytautas Germanavičius (pirmininkas)
Ričardas Kabelis (vicepirmininkas)
Rytis Mažulis
Jurgita Mieželytė
Mykolas Natalevičius
Linas Paulauskis
Rūta Stanevičiūtė

ISCM Lietuvos sekcijos tarybos posėdžio, vykusio 2014 m. gegužės 20 d., protokolas

ISCM Lietuvos sekcijos Taryba:
(nuo 2009 m.)
Rūta Gaidamavičiūtė
Vytautas Germanavičius (pirmininkas)
Ričardas Kabelis
Rytis Mažulis
Jurgita Mieželytė
Linas Paulauskis
Rūta Stanevičiūtė (vicepirmininkė)

Ankstesnių metų ISCM Lietuvos sekcijos Tarybos:
2003-2008 m.
Osvaldas Balakauskas
Vidmantas Bartulis
Rūta Gaidamavičiūtė
Vytautas Germanavičius (vicepirmininkas)
Vytautas V. Jurgutis
Linas Paulauskis
Gintaras Sodeika
Rūta Stanevičiūtė-Goštautienė (pirmininkė)
Mindaugas Urbaitis

1998-2003 m.
Julius Andrejevas
Osvaldas Balakauskas
Vidmantas Bartulis
Rūta Gaidamavičiūtė
Vytautas Germanavičius (pirmininkas)
Rūta Stanevičiūtė-Goštautienė
Linas Paulauskis

ISCM LIETUVOS SEKCIJOS ANKSTYVOJI ISTORIJA

LIETUVIŲ MUZIKOS PRISTATYMAI PASAULIO MUZIKOS DIENOSE

ISCM LIETUVOS SEKCIJOS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS SKLAIDOS PROJEKTAI

PASAULIO MUZIKOS DIENOS / GAIDA 2008 (festivalio bukletas)

PUBLIKACIJOS:

Pasaulio muzikos dienos/Gaida 2008 apžvalga (Eve de Castro-Robinson, Naujoji Zelandija)

Pasaulio muzikos dienos/Gaida 2008 apžvalga (Anna Dorota Wladyczka, Lenkija)

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga