Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Siekdama propaguoti Lietuvos muzikos kultūrą, LKS muzikologų sekcija didelį dėmesį skiria leidybinei veiklai. Ji leidžia knygas, katalogus, taip pat bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio muzikologijos institucijomis, leidyklomis, kultūriniais žurnalais, rengiant lietuvių muzikologų publikacijas. 
Sekcija yra išleidusi įvairių metų Baltijos muzikologų konferencijų, lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijų, kitų konferencijų straipsnių rinkinius, kitos tematikos knygas. 2009 m. išleistas LKS muzikologų sekcijos 2000-2009 m. leidinių katalogas Lietuvos muzika / Istorija ir kontekstai lietuvių ir anglų kalbomis.

Svarbesni leidiniai:

Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, hrsg. von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos, Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2010.
 
Vytautas Bacevičius in Context, ed. by Rūta Stanevičiūtė and Veronika Janatjeva, Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2009.

Poetics and Politics of Place in Music, Proceedings from the 40th Baltic Musicological Conference,
Vilnius, 17-20 October 2007, ed. by Rūta Stanevičiūtė and Lina Navickaitė Martinelli, Vilnius, Helsinki: Lithuanian Composers' Union, Umweb Publications, 2009.

Baltijos muzikologų konferencijos. Istorija ir tradicijos. I-XXXIX Baltijos muzikologų konferencijų programos, prisiminimai, komentarai/ Baltic Musicological Conferences. History and Traditions, 1st-39th Baltic Musicological Conferences. Programmes, Recollections, Reflections, sud. Rūta Stanevičiūtė, Jūratė Burokaitė, Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007.

Musical Work: Boundaries and Interpretations, Selected papers of the 38th Baltic Musicological Conference dedicated to the centenary of the Lithuanian composer and music critic Vladas Jakubėnas (1904-1976), 21-23 October 2004, Vilnius, ed. by Audronė Žiūraitytė and Živilė Stonytė-Tamaševičienė, Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2006.

Constructions of Modernity and Reconstructions of Postmodernity: The 20th-century Lithuanian Music, ed. by Rūta Stanevičiūtė-Goštautienė and Audronė Žiūraitytė, Vilnius: Lithuanian Composers' Union, Kultūros barai, 2004.

Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos, IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga, sud. Audronė Žiūraitytė, Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004.

Deutsch-baltische musikalische Beziehungen: Geschichte - Gegenwart - Zukunft, Bericht über die 35. Konferenz der Musikwissenschaftler des Baltikums in Vilnius 18.-20. Oktober 2001, hrsg. von Audronė Žiūraitytė und Klaus-Peter Koch, Sinzig: Studio Verlag, 2003.

Music of the Twentieth Century Within the Horizons of Musicology, Selected papers of the 29th and 32nd conferences of Baltic musicologists, ed. by Audronė Žiūraitytė and Karina Firkavičiūtė, Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2001.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga