Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

LKS Kauno skyriaus nariai, 2011 06 03, R.Ivoškos nuotr. Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius buvo įkurtas 1971 metų liepos 9 d. Pradžioje jį sudarė penki nariai - kompozitoriai Jonas Dambrauskas, Viktoras Kuprevičius, Vladas Švedas, Algimantas Kubiliūnas, ir  Giedrius Kuprevičius. Vėliau skyrių papildė muzikologė Eugenija Ragulskienė. Pirmasis skyriaus pirmininkas buvo G. Kuprevičius. Jo iniciatyva dienraštyje "Kauno tiesa" (dabar "Kauno diena") įsteigtas šeštadieninis skyrelis "Muzikinis gyvenimas", apie dešimtmetį gyvavo tradicinis kasmetinis renginys "Muzikos savaitė", kurios metu skambėjo nauji lietuvių kompozitorių kūriniai. Kiekvieną pavasarį vykdavo ataskaitiniai Kauno kompozitorių kūrinių koncertai. Nuo 1982 m. G. Kuprevičiaus pradėtą veiklą tęsė naujasis skyriaus vadovas A. Kubiliūnas. 1994 m. vadovavimą skyriui perėmė kompozitorė Dalia Kairaitytė. Jos pastangomis 1997 m. suorganizuotas pirmasis šiuolaikinės muzikos festivalis "Iš arti", iki šiol vykstantis kaip svarbiausias LKS Kauno skyriaus tarptautinis renginys. 2001-2007 m. skyriui vadovavo ir festivalį rengė kompozitorius Vidmantas Bartulis, nuo 2007 m. - kompozitorė Zita Bružaitė. Nuo 2013 m. LKS Kauno skyriui vadovauja muzikologė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė.

Pastaraisiais metais skyrius patyrė netekčių. 2010 m., eidama 38-uosius metus, po sunkios ligos mirė jauniausioji narė - kompozitorė Daiva Rokaitė-Dženkaitienė; 2012 m., eidamas 79-uosius metus, Anapilin iškeliavo kompozitorius Vladas Švedas.

Šiuo metu Kauno skyriuje yra 11 narių: kompozitoriai Vidmantas Bartulis,  Algirdas Brilius, Zita Bružaitė, Giedrė Dabulskienė, Dalia Kairaitytė, Algimantas Antanas Kubiliūnas, Giedrius Antanas Kuprevičius, Raimundas Martinkėnas, muzikologai Darius Kučinskas, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Alina Ramanauskienė.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga