Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
MUZIKOS RUDUO 2004
2004 m. spalio 1-3 d.


Spalio 1 d., penktadienis


DRUSKININKAI


FESTIVALIO ATIDARYMAS

16 val. Ceremonija prie M. K. Čiurlionio paminklo

Vainikas laureatui


17 val. "Draugystės" sanatorija

Kauno styginių kvartetas
Skaidra Jančaitė (sopranas)
Vladas Bagdonas (bosas)
Algirdas Vizgirda (fleita)
Rimantas Armonas (violončelė)
Irena Uss (fortepijonas)
Giedrė Žiliukaitė (smuikas)
Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė (fortepijonas)

Dalyvauja kompozitoriai Vytautas Juozapaitis, Jurgis Juozapaitis, Zita Bružaitė, Vladas Švedas, Algimantas Raudonikis, Algirdas Martinaitis ir kiti

Koncertą veda muzikologė dr. Audronė Žiūraitytė

Koncerto programa

Vytautas Juozapaitis. "Trys vėjo pasažai" styginių kvartetui ir sopranui (ž. John Gracen Brown), atl. Skaidra Jančaitė ir Kauno styginių kvartetas
Vladas Švedas. Sonata smuikui solo, atl. Giedrė Žiliukaitė
Jurgis Juozapaitis. Vokalinis ciklas "Ašaros skonis" sopranui ir fortepijonui (ž. Justino Marcinkevičiaus), atl. Skaidra Jančaitė ir Irena Uss
Algirdas Martinaitis. "Strazdo mokinys" fleitai, atl. Algirdas Vizgirda
Giedrius Kuprevičius. Vokalinis ciklas "Įsiklausyk" sopranui ir fleitai (ž. Viliaus Onaičio), atl. Skaidra Jančaitė ir Algirdas Vizgirda
Julius Andrejevas. "Dzūkiški motyvai" violončelei ir fortepijonui, atl. Rimantas Armonas ir Irena Uss
Algimantas Raudonikis. Dvi dainos: "Kur balti keliai" (ž. Jono Strielkūno) ir "Meilės elegija" (ž. Eduardo Selelionio), atl. Vladas Bagdonas ir Irena Uss
Zita Bružaitė. II sonetas "Lietus mane myli" styginių kvartetui, sopranui ir fortepijonui (ž. Aurimo Dačiolos), atl. Skaidra Jančaitė, Kauno styginių kvartetas ir Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė


GARLIAVA


16 val. Menų mokykla

Birutė Vainiūnaitė: fortepijono muzikos koncertas

Koncertą veda Julius Andrejevas

Koncerto programa

Vidmantas Bartulis. "Devyni ankstyvojo rudens akimirksniai"
Leonas Povilaitis. Sonata Nr.2
Antanas Jasenka. "MeKa"
Feliksas Bajoras. "Rauda"
Vytautas Laurušas. "Geltonasis preliudas" ir "Geltonoji fuga"
Vytautas Barkauskas. "Vizija"
Julius Andrejevas. "Lemtis"
Raminta Šerkšnytė. "Pasakalija"


Spalio 2 d., šeštadienis


KĖDAINIAI


15 val. Kultūros centras

Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" choro grupė
Vadovas Algimantas Kriūnas, dirigentai Giedrius Svilainis ir Algimantas Kriūnas

Koncerto programa

Jonas Švedas. Harmonizuota liaudies daina-sutartinė "Untytė"
Jonas Švedas. Harmonizuota liaudies daina "Žiema bėga"
Jonas Švedas. Harmonizuota liaudies daina "Žemaitiška Daktaro daina"
Leonas Povilaitis. "Dek, žiburėli" (ž. Leono Povilaičio)
Vytautas Juozapaitis. "Išbraidžiojau raseles" (ž. Sigito Gedos)
Algimantas Bražinskas. "Kam tavo, vilkeli..." (ž. liaudies)
Algimantas Bražinskas. "Ką kalba linelis?" (ž. liaudies)
Donatas Zakaras. "Parbėg laivelis"
Algirdas Bružas. "Vetus pergamentus" (festivalio užsakymas)
Nijolė Sinkevičiūtė. "Naktis tvartelyje" (ž. Nijolės Sinkevičiūtės)
Giedrius Svilainis. "Ganymo dainos" (ž. liaudies)
Vydūnas. "Lietuva-šalelė" (ž. Vydūno, aranžuotė Vytauto Juozapaičio)


16 val. Rotušė

Skaidra Jančaitė (sopranas)
Vladas Bagdonas (bosas)
Algirdas Vizgirda (fleita)
Rimantas Armonas (violončelė)
Irena Uss (fortepijonas)

Dalyvauja kompozitoriai Algimantas Raudonikis, Jurgis Juozapaitis, Bronius Kutavičius, Algirdas Martinaitis

Koncertą veda muzikologas dr. Jonas Bruveris

Koncerto programa

Jurgis Juozapaitis. Vokalinis ciklas "Ašaros skonis" sopranui ir fortepijonui (ž. Justino Marcinkevičiaus), atl. Skaidra Jančaitė ir Irena Uss
Algirdas Martinaitis. "Strazdo mokinys" fleitai solo, atl. Algirdas Vizgirda
Giedrius Kuprevičius. Vokalinis ciklas "Įsiklausyk" sopranui ir fleitai (ž. Viliaus Onaičio), atl. Skaidra Jančaitė ir Algirdas Vizgirda
Bronius Kutavičius. "Perpetuum mobile" violončelei ir fortepijonui, atl. Rimantas Armonas ir Irena Uss
Anatolijus Šenderovas. "Sulamitos giesmės" violončelei ir fortepijonui, atl. Rimantas Armonas ir Irena Uss
Algimantas Raudonikis. Dainos "Kur balti keliai" (ž. Jono Strielkūno) ir "Meilės elegija" (ž. Eduardo Selelionio), atl. Vladas Bagdonas ir Irena Uss


JONAVA


18 val. Kultūros centras

Šiaulių valstybinis kamerinis choras POLIFONIJA

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentė Danutė Vaičiulionienė

Koncertą veda muzikologė Laimutė Ligeikaitė

Koncerto programa

Vaclovas Augustinas. "Tėvyne mūsų (Pater noster)" (ž. A. Antanavičiaus)
Gediminas Šukys. "Stovi motina"
Gediminas Šukys. "O gloriosa" (ž. Bernardo Brazdžionio)
Jonas Tamulionis. "Namų psalmės" (ž. Justino Marcinkevičiaus)
Jonas Tamulionis. Ave Maria
Algirdas Klova. "Simono dainos" (iš Simono Daukanto rinkinių)
Algirdas Klova. "Marija, skaisčiausia Marija"
Bronius Jankauskas. "Teka, teka" (ž. liaudies)
Vytautas Juozapaitis. "Apie malonę Viešpaties Jėzaus" (ž. Antano Baranausko)
Antanas Baranauskas. "Dainų dainelė" (ž. Antano Baranausko)
Mindaugas Urbaitis. Lacrimosa
Bronius Kutavičius. "Kaimo kapinaitės" (ž. Sigito Gedos)
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. "Lapas pageltęs" (ž. Sofijos Čiurlionienės)
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Sanctus
Vytautas Laurušas. "O Dieve" (festivalio užsakymas)
Daiva Rokaitė. Regina caeli (festivalio užsakymas)


Spalio 3 d., sekmadienis


BABTAI


15 val. Sodininkystės ir daržininkystės mokslinis institutas


Kauno styginių kvartetas
Skaidra Jančaitė (sopranas)
Giedrė Žiliukaitė (smuikas)
Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė (fortepijonas)

Dalyvauja kompozitoriai Vidmantas Bartulis, Dalia Kairaitytė, Vytautas Juozapaitis, Zita Bružaitė, Vladas Švedas

Koncertą veda muzikologė dr. Audronė Žiūraitytė

Koncerto programa

Vidmantas Bartulis. "I Like H. Berlioz (Lointaine)" styginių kvartetui ir fortepijonui, atl. Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė ir Kauno styginių kvartetas
Giedrius Kuprevičius. "Vasaros naktis su Naujaliu" styginių kvartetui, atl. Kauno styginių kvartetas
Dalia Kairaitytė. "Balto žmogaus sapnas" styginių kvartetui ir fortepijonui, atl. Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė ir Kauno styginių kvartetas
Vytautas Juozapaitis. "Trys vėjo pasažai" styginių kvartetui ir sopranui (ž. John Gracen Brown), atl. Skaidra Jančaitė ir Kauno styginių kvartetas
Vladas Švedas. Sonata smuikui solo, atl. Giedrė Žiliukaitė
Zita Bružaitė. II sonetas "Lietus mane myli" styginių kvartetui, sopranui ir fortepijonui (ž. Aurimo Dačiolos), atl. Skaidra Jančaitė, Kauno styginių kvartetas ir Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė


KAUNAS


FESTIVALIO UŽDARYMAS

18 val. Kauno filharmonija

Kauno kamerinis orkestras, dirigentas Vytautas Lukočius
Solistai: Tomas Gricius (trimitas)
Inesa Linaburgytė (mecosopranas)

Dalyvauja kompozitoriai Teisutis Makačinas, Jurgis Juozapaitis, Vytautas Barkauskas, Zita Bružaitė, Vladas Švedas, Jonas Tamulionis

Koncertą veda muzikologas dr. Jonas Bruveris

Koncerto programa

Teisutis Makačinas. Koncertas trimitui ir styginių orkestrui
Jurgis Juozapaitis. "String Chorus" (festivalio užsakymas)
Vytautas Barkauskas. Concerto piccolo
Feliksas Bajoras. Preliudas ir tokata
Vladas Švedas. "3 meditacijos" mecosopranui ir styginių orkestrui

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga