Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
X-ASIS TARPTAUTINIS NAUJOS MUZIKOS FESTIVALIS MARIŲ KLAVYRAI (2000)
SPALIO 24 D. ANTRADIENIS, 18 VAL.
KU KONCERTŲ SALĖ

KLAIPĖDOS KOMPOZITORIŲ KŪRYBOS VAKARAS

NATALIJA MUDRAJA
Chorinis ciklas
Rudens dainos (2000)
ž. O. Milašiaus

LORETA NARVILAITĖ
Chorinis diptikas
Kranto trupinys
Žiemos žaidimai (2000)
ž. R. Rastausko

REMIGIJUS ŠILEIKA
Šviesa ir muzika
ž. S. Gedos

Atlieka mišrus choras "Aukuras
Diriguoja Alfonsas Vildžiūnas

ALVIDAS REMESA
Meditacijos vargonams (2000)
Atlieka autorius

ZIGMAS VIRKŠAS
Baladė apie gegulą (1995)
Atlieka Valentina Vadoklienė (sopranas), Tatjana Romaškina (fortepijonas), Vytautas Tetenskas (birbynė), Jolanta Veličkaitė (kanklės)

ANTANAS BUDRIŪNAS
"Slpts ginkls" saksofonui ir fortepijonui (2000)
Atlieka Audronius Daukšys (saksofonas), Rasa Urbšienė (fortepijonas)

ALVIDAS REMESA
Rondo (1994)
Choralas (1994)
Simfonijos Nr.4 I d. (1999)
Atlieka Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovė Liuda Kuraitienė
Diriguoja Robertas Šervenikas

Koncertą veda muzikologė Milda Kazakevičienė

SPALIO 25 D. TREČIADIENIS, 10 VAL.
KU MENŲ FAKULTETO 416 A. - Viršun

MUZIKOLOGINĖ KONFERENCIJA
"MUZIKOS MENO IDĖJOS IR KELIAI

SPALIO 25 D. TREČIADIENIS, 18 VAL.
KU KONCERTŲ SALĖ - Viršun

BALTIJOS ŠALIŲ MUZIKA

ARVO PÄRT
Fratres styginių kvartetui (1997-1985)

LORETA NARVILAITĖ
Miestas iš tolimo laiko sopranui ir instrumentiniam ansambliui (1999)
ž. A. Mackaus

PĒTERIS VASKS
Peizažas su paukščiais fleitai solo (1980)

ZITA BRUŽAITĖ
Bagatelės sopranui ir instrumentiniam ansambliui (1998)

GUNNAR DE FRUMIERE
Musica per Nove op. 75 instrumentiniam ansambliui (1976)

Atlieka:
Kamerinis ansamblis "COLLEGIUM"
Ilona Klusaitė (smuikas), Dalia Aleksandravičienė (smuikas), Žaneta Janonytė (altas), Vilija Paliokaitė (violončelė), Gintarė Skerytė (sopranas), Andrius Radziukynas (fleita), Juozas Rimas (obojus), Gytis Cinauskas (fortepijonas), Giedrius Bendoraitis (kontrabosas), Vytas Ramančiūnas (trimitas), Valdas Andriuškevičius (klarnetas), Ramūnas Laukaitis (fagotas), Saulius Auglys (marimba, ksilofonas)
Diriguoja Mindaugas Piečaitis

Koncertą veda muzikologė Danutė Petrauskaitė

SPALIO 26 D. KETVIRTADIENIS, 18 VAL.
KU KONCERTŲ SALĖ - Viršun

ONUTĖS NARBUTAITĖS AUTORINIS KONCERTAS

Mozartsommer (1991)
Atlieka Valentinas Gelgotas (fleita), Ingrida Armonaitė (smuikas), Audronė Pšibilskienė (altas), Gediminas Kviklys (klavesinas)

Aštuonstygė (1986)
Atlieka Ingrida Armonaitė (smuikas), Audronė Pšibilskienė (altas)

Sonnet a l'amour (1999)
Atlieka Edgaras Prudkauskas (tenoras), Algimantas Pauliukevičius (gitara)

Winterserenade (1997)
Atlieka Valentinas Gelgotas (fleita), Ingrida Armonaitė (smuikas), Audronė Pšibilskienė (altas)

Rudens riturnelė (1999)
Atlieka Ingrida Armonaitė (smuikas), Audronė Pšibilskienė (altas), Rimantas Armonas (violončelė), Mūza Rubackytė (fortepijonas)

Koncertą veda muzikologė Daiva Kšanienė

SPALIO 27 D. PENKTADIENIS, 18 VAL.
KU MOKOMOJO TEATRO SALĖ - Viršun

LUCOS PAVANO KOMPIUTERINĖS MUZIKOS VAKARAS

Zone d'ombra (1995-1996)
In Aulanko (1996)
Code (1994)
Four Town Landscapes (1998)
Lost Rhythms (2000)
The Impossible Planet (1997)
Euro! (2000)

Koncertą veda kompozitorė Loreta Narvilaitė

 

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga