Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Muzikologai

Ambrazevičius Rytis

Antanavičius Juozas

Astrauskas Rimantas

Balčytis Eduardas Juozas

Barkauskas Svetlana

Baublinskienė Beata

Bertašienė Eglė

Bruveris Jonas Vytautas

Budzinauskienė Laima

Burkšaitienė Laima

Burokaitė Jūratė Marija

Četkauskaitė Genovaitė

Daunoravičienė Gražina

Dvarionas Jurgis

Firkavičiūtė Karina

Gaidamavičiūtė Rūta

Gedgaudas Edmundas

Gerulaitis Viktoras

Gruodytė Vita

Gučas Rimantas

Gustaitė Jūratė Izabelė Marija

Janeliauskas Rimantas

Jankauskienė Inga

Juodpusis Vaclovas

Kalavinskaitė Danutė

Karaška Arvydas Kazimieras

Katinaitė Jūratė

Katkus Donatas Juozas

Kelmickaitė Zita

Krakauskaitė Vida Marija (1924-2018)

Kšanienė Daiva

Kučinskas Darius

Landsbergis Vytautas

Landsbergytė Jūratė

Ligeikaitė Laimutė

Markeliūnienė Vytautė

Mikėnaitė Rima

Mikšytė Irena (1927-2017)

Murauskaitė Rasa

Nakienė Austė

Navickaitė-Martinelli Lina

Nomicaitė Rita

Pakarklytė Asta

Palionytė-Banevičienė Danutė Marija

Parulskienė Daiva

Paulauskis Linas

Petrauskaitė Danutė

Pister Aleksandra

Povilionienė Rima

Puišys Algimantas Jonas

Ramanauskienė Alina

Rupeikaitė Kamilė

Sakadolskienė Emilija

Skudienė Rūta

Sliužinskas Rimantas

Sotnikov Oleg

Stanevičiūtė Rūta

Sverdiolienė (Ramoškaitė) Živilė

Šeduikytė Korienė Eglė

Šumila Edvardas

Tamaševičienė Živilė

Trilupaitienė Jūratė Marija

Tumasonienė Violeta

Vaitkūnienė Kristina

Venclauskas (Tamulytė) Loreta Stanislava

Versekėnaitė Audra

Vilimas Jonas

Vilimienė Laima

Vyčinienė Daiva

Vyliūtė Sofija Jūratė

Žiūraitytė Audronė

Žukienė Judita

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga