Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

2018-04-14 Lietuvos kompozitoirų sąjungos Suvažiavimo dokumentai

LKS IR PADALINIŲ ATASKAITOS UŽ 2017 METUS, Muzikologų sekcijos 2014-2017 m. veiklos pristatymas

LKS NARIO BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS

* * *

LKS IR PADALINIŲ ATASKAITOS UŽ 2016 METUS, LKS REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS

LKS IR PADALINIŲ ATASKAITOS UŽ 2015 METUS

LKS IR PADALINIŲ ATASKAITOS UŽ 2014 METUS

LKS IR PADALINIŲ ATASKAITOS UŽ 2013 METUS

* * *

LIETUVOS RESPUBLIKOS MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO ĮSTATYMO aktualios ištraukos

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGĄ REGLAMENTAS

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS STIPENDIJOS NUOSTATAI


* * *

LKS mažos vertės pirkimai 2017 m. (2 dalis)

LKS mažos vertės pirkimai 2017 m. (1 dalis)


* * *

LKS veiklos dokumentai:

2017 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2016 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2015 m. 
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2014 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2013 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2012 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2011 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2010 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

2009 m.
Balansas, veiklos ataskaita ir aiškinamasis raštas

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga