Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Siekiant aktyvinti LKS narių nedidelės apimties kūrybines veiklas, LKS tarybos posėdžio, vykusio 2010 m. gegužės 27 d., nutarimu bus skiriama kūrybinė parama žemiau išvardintoms sritims:

  • Muzikos kūrinio (-ių) garso įrašai (prašyme nurodyti kūrinių pavadinimus, reikalingą valandų skaičių; naudojant garso įrašą kompaktinės plokštelės leidybai, LKS skelbti rėmėju)
  • Muzikos kūrinio atlikimas (prašyme nurodyti koncerto / renginio organizatorius, datą, vietą, laiką, atlikėjus; koncerto / renginio metu LKS skelbti rėmėju)
  • Kūrybinio vakaro / popietės / seminaro surengimas ar dalyvavimas, renginio vedimas (prašyme nurodyti vakaro / popietės / seminaro ar kitos priemonės datą, vietą, laiką, dalyvius, organizatorius; LKS skelbti rėmėju)
  • Vokalinės ar instrumentinės miniatiūros sukūrimas (prašyme nurodyti kokiai koncertinei programai bus kuriamas naujas kūrinys; nurodyti koncerto / renginio organizatorius, datą, vietą, laiką, atlikėjus)
  • Kūrybinės kelionės / komandiruotės išlaidų apmokėjimas (prašyme nurodyti kūrybinės kelionės tikslą. Parama šiai sričiai bus skiriama kompensavimo principu, t.y. pateikus kelionės bilietus)
  • Muzikologinio straipsnio, tekstų vertimo paslaugų apmokėjimas, parodos surengimas (prašyme nurodyti kokiam tikslui reikalinga parama)
  • Dalinis leidybos finansavimas (prašyme nurodyti kokiam tikslui reikalinga parama; LKS skelbti rėmėjais)
  • Natų (rankraščių) parengimas viešam atlikimui (prašyme nurodyti kokiam tikslui reikalinga parama)
  • Kūrybinis darbas Druskininkų kūrybos namuose ne sezono metu (prašyme nurodyti kokiam tikslui reikalinga parama)
  • Kitos kūrybinės veiklos (prašyme nurodyti kokiam tikslui reikalinga parama)

Finansavimas  skiriamas iš Lietuvos meno kūrėjų organizacijų programos ir LKS ūkinės veiklos.

Čia galite atsisiųsti prašymo formą

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga